K vidění ve Skryjích

Kostel sv. Archanděla Michaela

Kostel sv. archanděla Michaela
[popup url=“http://www.skryje.info/mapy/mapa.php?m=1″]Ukaž na mapě[/popup]
Nejstarší zmínka o tehdy gotickém farním kostele sv. archanděla Michaela se datuje do roku 1352, avšak s ohledem na patrocinium lze vznik předpokládat mnohem dříve, možná i v dřevěné podobě. Koncem třicetileté války byl vypálen a na jeho místě vzniká v letech 1712 až 1713 jednolodní kostel ve slohu valdštejnského baroka, se čtvercovým presbyteriem a jednoduchou věží v západním průčelí, původně zasahující do části hřbitova. Z původního kostela se zachovala pískovcová křtitelnice z 15. století, deska oltářní menzy a především zvon zasvěcený Panně Marii z roku 1598. Dochovala se rovněž pozdně gotická archa, která je vystavena v Křivoklátu. Postupem času byl kostel několikrát opravován, naposledy pak od roku 1830, věž do dnešní podoby byla upravena v roce 1839.

 Památková zóna

Lidová architektura
[popup url=“http://www.skryje.info/mapy/mapa.php?m=9″]Ukaž na mapě[/popup]
Horní náves s okolní lidovou architekturou je jedním z důkazů zajímavého rozdělení obce na dvě jádra a to východní kolem farního kostela a západního odděleného vodotečí, kolem horní návsi. Jednou z hypotéz je dělení na vrchnostenskou část (kostel, dvůr, patrně i tvrziště) a poddanskou. Pravděpodobnější je však rozdělení dle majitelů. V západní části jsou postrádány jakékoliv archeologické nálezy, proto dělení zůstává pouze dohadem.
Historická hodnota této lokality spočívá v dochovaných stavbách lidové architektury. Mezi nejcennější patří zejména čp.4 se špýcharem a kolnou, dále pak čp. 5, 6, 7, 8 a 45. V centrální části návsi se pak nachází pomník obětem války odhalený v roce 1926.

Památník Joachima Barranda

Budova muzea
[popup url=“http://www.skryje.info/mapy/mapa.php?m=4″]Ukaž na mapě[/popup]
Geologické muzeum bylo zřízeno v roce 1953, tehdy ve nedaleké školní budově. Poté bylo v roce 1975 přestěhováno do bývalé kampeličky a nyní sídlí spolu s poštou v objektu poblíž bývalé restaurace Šindler. Zde vedle geologického muzea vzniklo i Muzeum našich prababiček. Dnes je expozice součástí Muzea T.G.M. v Rakovníku. Bližší informace na webu muzea.767
Turistická známka 767.

Škola

Škola
[popup url=“http://www.skryje.info/mapy/mapa.php?m=6″]Ukaž na mapě[/popup]
Budova nové školy ve Skryjích byla otevřena roku 1931. V roce 1953 zde bylo zřízeno geologické muzeum. V roce 1975 byla budova školy prodána ONV Most za účelem zřízení školy v přírodě. Tomuto účelu slouží dodnes, kdy provozovatelem školy v přírodě je Hobby centrum Praha 4.

Kampelička

Obecní úřad, dříve kampelička
[popup url=“http://www.skryje.info/mapy/mapa.php?m=2″]Ukaž na mapě[/popup]
Budova pochází z roku 1939. Od roku 1975 zde bylo umístěno geologické muzeum. Nyní zde sídlí obecní úřad a knihovna.

Pomník Joachima Barranda

Pomník Joachima Barrande
[popup url=“http://www.skryje.info/mapy/mapa.php?m=10″]Ukaž na mapě[/popup]
Autorem pomníku Joachima Barranda je V. Dobrovolný. Pomník byl odhalen v roce 1969 u příležitosti mezinárodního geologického kongresu.

Hřbitov

Skryje a okolí

[popup url=“http://www.skryje.info/mapy/mapa.php?m=22″]Ukaž na mapě[/popup]
Hřbitov se nachází za obcí asi 500 metrů jihovýchodním směrem. Mimo pomníků T.G.M. a Miroslava Tyrše v parčíku před hřbitovní branou stojí za povšimnutí i náhrobek spisovatele Miroslava Ivanova či hrob Václava Matouška, známého jako Fialový poustevník z knih Oty Pavla.

Památná lípa

Památná lípa
[popup url=“http://www.skryje.info/mapy/mapa.php?m=22″]Ukaž na mapě[/popup]
Památná lípa malolistá (též lípa srdčitá, lat. Tilia cordata Mill.) stojící v centru obce před západním průčelím kostela sv. archanděla Michaela, je jako památný strom chráněna již od 25.7.1978 (Usnesení 192 Rady Středočeského krajského národního výboru v Praze). Jedná se o solitérní strom o celkové výšce 15 metrů a obvodu kmene 330 cm. Evidenční číslo památného stromu 103352.

Kříž ve Skryjích

Kříž u silnice
[popup url=“http://www.skryje.info/mapy/mapa.php?m=11″]Ukaž na mapě[/popup]
Kovový kříž pod stromy u silnice za odbočkou na Slapnici v jižní části obce z roku 1872. Na štítku je uveden nápis „Buď jméno Páně pochváleno“ a letopočet 1872.

Kříž nad Skryjemi

Kříž u rozcestí nad Skryjemi
[popup url=“http://www.skryje.info/mapy/mapa.php?m=12″]Ukaž na mapě[/popup]
Kříž se nachází při silnici nad jižním okrajem Skyj, kde odbočuje cesta ze silnice vlevo k hájovně Písky. Z rozcestí je kouzelný výhled do údolí Berounky doplněný informačním panelem.

Křížek

Křížek u cesty za hasičskou zbrojnicí

[popup url=“http://www.skryje.info/mapy/mapa.php?m=14″]Ukaž na mapě[/popup]

Křížek Na Plazích

20150510_184621

[popup url=“http://www.skryje.info/mapy/mapa.php?m=13″]Ukaž na mapě[/popup]

Pomník obětem války

Pomník obětem války

[popup url=“http://www.skryje.info/mapy/mapa.php?m=15″]Ukaž na mapě[/popup]

Pomník obětem války 1914-1918: Hájek Josef, Helebrant Karel, Hůlka Václav, Hůla Josef, Kohout Josef, Kubát Leo,Kos Karel, Opatrný Emil, Rohla František, Šindler Josef, Šindler Václav, Šindler Vojtěch, Topinka karel
Ve spodní části je přidaná deska: 1939-1945 Josef Patera, Jan Patera

Evidován v centrální evidenci válečných hrobů pod číslem CZE-2121-02442.

Pamětní deska Karla Kosa

Dům s pamětní deskou Karla Kose

[popup url=“http://www.skryje.info/mapy/mapa.php?m=16″]Ukaž na mapě[/popup]

Pamětní deska ruského legionáře, četaře 2. střeleckého pluku Karla Kosa narozeného 18.10.1896, který padl v Rusku u Tagilu 23.9.1918, umístěna na domě čp. 24.

Pamětní deska Josefa Hůly

Pamětní deska Josefa Hůly, vojáka 4. pluku, narozeného 11.10.1893, který padl 22.9.1918 v Rusku u Nikolajevska, je umístěna na domě čp. 106.

Deska je evidována v centrální evidenci válečných hrobů pod číslem CZE-2121-02446.

Bývalé letní kino

Bývalé letní kino
[popup url=“http://www.skryje.info/mapy/mapa.php?m=28″]Ukaž na mapě[/popup]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *