Zajímavosti Skryjí

 • Skryje jsou nejjižnější obcí okresu Rakovník.
 • vlastec

  Vrchol Vlastce

  Skryje se nacházejí víceméně na severním úbočí vrchu Vlastec, který je se svými 612 metry nad mořem nejvyšším vrcholem okresu Rakovník. Paradoxně se na katastrálním území Skyj nachází i řeka Berounka, jejíž hladina v nadmořské výšce přibližně 250 metrů nad mořem je zde jedním z nejnižších bodů okresu Rakovník (ten opravdu nejnižší leží o několik kilometrů po proudu Berounky, kde Berounka okres Rakovník u Žloukovic opouští), takže zde lze příjemnou procházkou dosáhnout jednoho z nejvyšších převýšení v okrese Rakovník, 362 metrů.

 • V České republice jsou hned troje Skryje. Jedny v okrese Rakovník nad Berounkou, o kterých pojednávají tyto stránky. Druhé Skryje jsou v okrese Brno-venkov nedalo Tišnova a třetí Skryje pak v okrese Havlíčkův Brod poblíž Čáslavi.

  skryje3

  Skryje v České republice. Zdroj: Mapy.cz

Zřejmě největší a světově nejznámější zajímavostí Skryjí je však tzv. Skryjsko-týřovické kambrium.

Skryjsko-týřovické kambrium

trilobit

Hydrocephalus carens

Jedná se o významnou geologickou lokalitu, kterou proslavil především Joachim Barrande od roku 1833 nálezy zkamenělin, zejména pak trilobitů. Jedná se o prvohorní živočichy a rostliny, které se zachytily v sedimentu mělkého moře. Postupem času se tyto sedimenty změnily v šedé až šedozelené skryjské břidlice tzv. jineckého souvrství. Nejznámější lokalitou, kde tyto břidlice vystupují na povrch, a kde lze tyto fosílie nalézt, je suťový svah nad pravým břehem Berounky u mostu tzv. Luh. Kvůli svému významu je tato lokalita od roku 2011 chráněna jako Přírodní památka Skryjsko-týřovické kambrium.
Mezi další lokality s výskytem fosilií v této oblasti patří Týřovice – Kamenná hůrka, Pod trním, Karáskova rokle, Pod hruškou, Studená hora, dále u silnice z Luhu do Skryjí, Na plazech, Dlouhá hora, Slapnický mlýn, Dubinky, Čihátko, Buchava či již vzdálenější Hlohovice nebo Biskoupky.

Podrobnější informace lze získat ve zdejší muzejní expozici Památníku Joachima Barranda nebo na některých webových stránkách pojednávajících o tomto tématu, např.:

Zeleně vyznačená oblast PP Skryjsko-týřovické kambrium.<br> Zdroj: Mapový server AOPK ČR

Zeleně vyznačená oblast PP Skryjsko-týřovické kambrium.
Zdroj: Mapový server AOPK ČR

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *