Turistika a doprava

Silniční doprava

Obec Skryje leží na silnici III. třídy 20122, která na sever směřuje k obci Týřovice, kde se napojuje na silnici 201, směřující jednak sále severně do Rakovníka a potom východním směrem ke Křivoklátu a potom jižně kde v napojuje na silnici 23314 spojující západně položené Podmokly a východně položneé Broumy. Důležitou dopravní stavbou je pak silniční most přes řeku Berounku v Luhu pod Skryjemi.

Autobusová doprava

Autobusová zastávka

Ze Skryj jezdí dvě autobusové linky:

  • Do Rakovníka linka 310510 (v rámci SID linka B51) společnosti Anexia s.r.o.
  • Do Berouna linka 210024 (v rámci SID linka C24) společnosti PROBO BUS a.s.

Vyhledat spojení ze Skryj na IDOS.CZ

Další zastávka na trase autobusové linky do Rakovníka je na pravém břehu v Luhu u skryjského mostu.
Na trase linky do Berouna se v katastru Skryjí nacházejí další dvě autobusové zastávky uprostřed ničeho, tedy uprostřed lesa jižně od Skryjí. První „Skryje, U ručiček“  je na rozcestí silnice do Broum a Podmokel, druhá „Skryje, Suchá jedle“, pak dále po silnici do Broum.

Turistika

Pěší mají ve Skryjích více možností, kam se vydat. Přímo před kostelem pod památnou lípou je rozcestník turistických značených cest (RA037), který nabízí tyto možnosti:

  • červená – k mostu a dále pak podél Berounky východně do Roztok a dále
  • červená – západně na Zvíkovec a dále
  • modrá –  k mostu a pak severně do Novosedel
  • modrá – k jezírkům a pak dále jižně ke Zbirohu a dále (Cesta protifašistických bojovníků)
  • zelená – jihovýchodně přes Vlastec na Točník

Druhý rozcestník se nachází u skyjského mostu přes Berounku (RA036) a mimo již výše uvedené červené a modré nabízí ještě:

  • zelená – východně podél Berounky do Šlovic, Slabec a dále pak až na hrad Krašov.
  • žlutá – směřuje po pravém břehu Berounky na nedaleký hrad Týřov

Naučné stezky

Mimo turistických tras jsou zde k dispozici i dvě naučné stezky. Naučná stezka Skyjský luh vede údolím Skryjského potoka. Začíná na pravém břehu Berounky u skryjského mostu a směřuje k jihu kde se napojuje na zelenou turistickou, po které se lze pohodlně vrátit do Skryj. Na trase se nachází osm informačních tabulí, které přibližují specifika tohoto místa i okolí. Stezku vybudovali Lesy ČR nákladem 250.000,- Kč a k užívání byla předána v červenci 2011.
Druhou je naučná stezka Po stopě trilobita. Začíná ve Skryjích u Památníku Joachima Barranda a na svých dvanácti zastávkách přibližuje mnohdy netradičním způsobem např. prostřednictvím komiksu zajímavosti zdejšího naleziště zkamenělin Skryjsko-týřovického kambria. Díky herním prvkům je tato stezka zajímavá nejen pro dospělé, ale rovněž i pro děti. Pro veřejnost byl zpřístupněna v březnu 2015.

Poutní cesta

Určitou turistickou, či spíše poutní zajímavostí, která rovněž protíná Skryje, je tzv. severní větev Svatojakubské cesty, směřující z Prahy na hraniční přechod se SRN Železná a dále pak až do Santiaga de Compostela. Tato cesta spojující zejména kostely zasvěcené svatému Jakubovi či jinak duchovně významné místa byla zapsána v roce 1993 na seznam světového dědictví UNESCO. Bližší informace na webu Svatojakubské cesty.

Cyklistika

Přímo obcí prochází cyklostezka číslo 0048, která směrem k mostu a dále potom po levém břehu Berounky vede do Roztok u Křivoklátu, kde se napojuje na cyklotrasu 303 a KO 8. Opačným směrem na jih se v lese napojuje na cyklostezku 0016 spojující Zvíkovec a Broumy.

Hipoturistika

Skryjemi prochází žlutá hipostezka, která propojuje zelenou hipostezku vedoucí přes Zvíkovec s červenou tzv. Středočeskou jezdeckou stezkou III. (snad s označením 109), která prochází od Hřebečníků kolem skryjského mostu dále podél Berounky k Nezabudicím.
Vzhledem k celkem chaotické prezentaci hipostezek na internetu budu muset tuto informaci ještě nějak ověřit, nejlépe v terénu.

Geocaching

Geocaching patří mezi oblíbené outdoorové aktivity a tak i okolí Skryjí nabízí několik zajímavých úlovků:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *