Skryjský potok

Skryjský potok lze bez nadsázky považovat za zajímavé téma na příjemnou nedělní procházku. Pohodlně lze totiž projít většinu jeho povodí, dojít k pramenům a poté až do míst, kde se vlévá do Berounky.
Nejprve trocha faktů. Skryjský potok pramení necelých 2,5 km jihovýchodně od Skryj na severním úbočí vrchu Bludný v nadmořské výšce 425 m n.m. Odtud jeho tok směřuje prakticky stále k severu, kde se po 2,8 km v nadmořské výšce 250 m n.m. vlévá do Berounky jako pravostranný přítok na říčním kilometru 75. Kolem Skryj protéká potok na východě hlubokým zalesněným údolím, jehož zákruty zde sleduje i naučná stezka Skryjský luh. Plocha povodí Skryjského potoka, jehož číslo hydrologického pořadí pramenného povodí, tedy jakéhosi rodného čísla vodního toku je 1-44-02-1430, činí 5,399 km2. Správcem tohoto toku jsou Lesy ČR.

Výhled z úbočí vrchu Bludný

Výhled z úbočí vrchu Bludný

Ale teď zpět k pramenům. Již při letmém pohledu do mapy po výstupu k lesu nad Skryje pod vrchol Strážiště je jasné, že Skryjský potok nemá jen jeden pramen, jak už tomu tak bývá. Jeden z pramenů lze vystopovat západním směrem v lesním rybníčku poblíž Obelisku, kam lze dojít pohodlně po silnici a poté po lesní cestě. Ta odtud pokračuje jihovýchodně k průseku pod vedením VVN. Než jej však překročí, ještě se na pár desítek metrů stočí přímo k jihu, aby zde můstkem mohla překročit druhý z pomyslných pramenných přítoků Skryjského potoka. Hned za můstkem se cesta větví snad všemi myslitelnými směry. Má-li být okruh za prameny úplný a korunován úspěchem, je třeba se vydat směrem východním přes již zmiňovaný průsek pod vedením VVN a potom po zpevněné lesní cestě z kopce směrem severním a stáčející se poté severovýchodně. Po cca 600 metrech, pár desítek metrů předtím, než se cesta napojí kolmo na cestu se zeleným turistickým značením, lze vlevo pár metrů od cesty najít skutečný pramen Skryjského potoka. Aspoň tak to vyplývá z dostupných hydrologickým materiálů.

Prameniště Skryjského potoka

A jak už to tak s většinou pramenů bývá, nejedná se o žádnou romantickou studánku, jako ze seriálu „Zpět k pramenům“, nýbrž o prostou rýhu v lesním podrostu, kde voda vystupuje na povrch. Nutno přiznat, že v terénu lze vypozorovat jakési erozní rýhy i vpravo od cesty, ale jen těžko je lze spojovat přímo s vodním tokem Skryjského potoka. Odtud se potok vydává pozvolna a nejistě severním směrem po úbočí vrchu bludný. Po pár krocích, kolem vzrostlého dubu a ještě impozantnějšího dubu, lze po obou stranách rodícího se potůčku vypozorovat vějířovitě sbíhající se snad erozní rýhy o hloubce až 1 metru.

Impozantní stromy poblíž pramenů Skryjského potoka

Po překonání několika z nich už pokračují naše kroky po zmíněné lesní cestě, po které je vedena zelená turistická trasa ze Skryj až pod hrad Točník, dolů do údolí. Z nesmělého potůčku se stává právoplatný lesní tok, který začíná zvolna přeskakovat tu menší, tu větší kameny. Postupně sbírá vody z okolních svahů, aby se po cca 600 metrech spojila s již dříve zmiňovanými nepravými prameny, které se sbíhají rovněž do potůčku, který se zde zleva od západu vlévá do Skyjského potoka. Vody potoka zde posiluje i bezejmenný přítok zprava.

Po pár metrech již zpevněná lesní cesta kříží jinou, vedoucí ze Skryj na lesní samotu Písky. A zde již začíná druhá pomyslná pasáž Skryjského potoka a rovněž je zde začátek či konec naučné stezky Skryjský luh, která odsud lemuje břehy potoka až k soutoku s Berounkou. Charakter okolí toku se však mění. Potok se zařezává do prohlubujícího údolí, které stojí prakticky na rozhraní dvou významných geomorfologických celků, a to Plaské pahorkatiny směrem na západ a Křivoklátské vrchoviny na východě.

Cestu ozvláštňují jak informační panely, tak i zajímavé instalace např. v podobě autentického dřevěného milíře či lesní památky s následující prosbou:

Milý člověče!

Jsem dárcem tepla ve Tvém krbu za chladných nocí v zimě a dárcem přívětivého chládku v žáru letního slunce. Já jsem dal trámoví tvému obydlí a desku tvému stolu. Ze mne je lože, ve kterém spáváš, i kleč tvého rádla. Já jsem dal topůrko do tvé sekery a branku do tvého plotu. Ze mne je dřevo tvé kolébky i tvojí rakve. Jsem tím, čím pro blahobyt je chléb a pro krásu kvítko.

Slyš tedy moji prosbu: Nepustoš mne …

Zhruba v polovině údolí se k cestě zleva připojuje pěšinka od skryjského hřbitova. Potok dále sílí několika přítoky především z pravé strany až nakonec vyústí do tzv. Luhu, kde levý břeh Skryjského potoka lemuje několik stavení dnes s rekreačním využitím.

V Luhu

Po 200 metrech pak tok překříží žlutá turistická trasa vedoucí na nedaleký Týřov a stále chladné vody Skryjského potoka se prolnou s vodami Berounky.

Ústí Skryjského potoka do Berounky

 


Procházka s dokumentací provedena 31. května 2015.

Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko

1 komentář u „Skryjský potok

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *