Archiv pro měsíc: Březen 2016

Ne přehradě!

Výřez SkryjeKdyž jsem před časem uveřejnil příspěvek s názvem Vodní dílo Křivoklát, netušil jsem, jak brzy se s tímto tématem opět setkám. Tentokrát to však není ohlédnutí za projekty z dávných let, tentokrát je to téma celkem živé. Vše, alespoň pro mě spustil článek na Novinkách.cz „Plány protipovodňové hráze na Berounce děsí nejen ekology„. Na první pohled to je jen oprášení starých záměrů a projektů, který však pomíjí všechny možné funkce až na jednu, kterou je ochrana majetků okolo dolního toku Berounky před povodněmi. Jak lze vyčíst ze studie „Protipovodňová ochrana dolní Berounky – studie retenční nádrže„, hráz tohoto vodního díla by totiž byla za běžných stavů průtočné a uzavírala by se a tím i začala plnit jen od určitého stavu odpovídajícího snad „dvouleté“ povodni na dolním toku. Maximem by mělo být zadržení tisícileté vody což by způsobilo vzdutí hladiny na úroveň kdysi uvažovaného Vodního díla Křivoklát. Sice zajímavý experiment s přínosem pro omezený okruh lidí, kteří nerespektovali přirozenou dynamiku Berounky na dolním toku a stavěli a stavěli tam kde neměli, ovšem s nedozírným dopadem na unikátní přírodně-kulturní fenomén, kterým Berounka od Liblína po Roztoky bezesporu je.

Nechci a nebudu hodnotit, ale pro všechny, komu toto téma není lhostejné nabízím minimálně pár odkazů: